Mottagningen 2024

Här hittas alla publicerade bilder för Tekniskt basårs Mottagning år 2024. Alla gallerier är i omvänd kronologisk ordning, alltså den senaste publicerade gallerin ligger längst upp.