Mottagningen 2023

Här hittas alla publicerade bilder för Tekniskt basårs Mottagning år 2023. Alla gallerier är i omvänd kronologisk ordning, alltså den senaste publicerade gallerin ligger längst upp.

Introsittningen

Bilder

inga bilder hittades