FAQ

Fråga: Jag har inte hittat en bostad ännu. Var kan jag söka?
Svar: https://www.sgsstudentbostader.se/ || https://nya.boplats.se/ || https://www.chalmersstudentbostader.se/ || Finns även andrahandsmarknad på t.ex Blocket.

Fråga: Hur gör jag om jag inte kan vara med första dagen?
Svar: Den första dagen är till för att samlas med sitt program och få en introduktion till basåret. Du behöver även vara på plats för att hämta ut ditt datorkonto och ditt kårkort (som också är ett passerkort). Viktigt är att också ta med giltig legitimation.

Första dagen på Chalmers är också sista dagen att göra den obligatoriska onlineregistreringen. Om du inte har registrerat dig i tid förlorar du din plats på programmet.

Se även till att kontakta humorsmeden om du inte kan komma första dagen, du hittar kontaktuppgifter under fliken kontakt.

Fråga: Vad händer mellan uppropet 20e augusti och att kurserna börjar 2e september?
Svar: Mycket bra och otroligt givande introduktionsveckor med fokus på matematik. Veckorna ger en bra smak av hur resten av studietiden kommer att vara. Det kommer även finnas möjlighet för att lära känna sina kurskamrater.

Fråga: När ska jag ha köpt kurslitteratur och vilken är det?
Svar: Kurserna börjar den 2e september och då kan det vara bra att ha sin kurslitteratur.
Vilken litteratur som är relevant hittar du på: https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/programinformation/TeknisktBasar/Sidor/Litteraturlista.aspx

Litteraturen kan köpas på www.cremona.se.

Fråga: Finns det begagnad kurslitteratur att köpa?
Svar: Ja, det finns en facebook-grupp tillägnad detta. Den heter Tekniskt Basår Chalmers Bokförsäljning 2019. Det finns även en sida, www.teknologbok.se, vilken har begagnad litteratur för alla Chalmerister.

Fråga: Vilka miniräknare är typgodkända, alltså sådana jag får använda till tentor?

Svar: Endast de miniräknare som finns på denna lista är godkända: http://www.cremona.se/kalkylatorer/