FAQ

Fråga: Jag har inte hittat en bostad ännu. Var kan jag söka?
Svar: https://www.sgsstudentbostader.se/ || https://nya.boplats.se/ || https://www.chalmersstudentbostader.se/ || Finns även andrahandsmarknad på t.ex www.Blocket.se

Fråga: Hur gör jag om jag inte kan vara med första dagen?
Svar: Ansökan om uppskov skickas till antagning@chalmers.se

I din ansökan ska du ange:

Ansökan ska vara Chalmers Antagning tillhanda snarast möjligt och innan den obligatoriska uppropsdagen

Fråga: Vad händer de mellan det obligatoriska uppropet 15e augusti och att kurserna börjar 28e augusti?
Svar: Introduktionsveckor med fokus på matematik. Det kommer även finnas möjlighet för att lära känna sina kurskamrater.

Fråga: När ska jag ha köpt kurslitteratur och vilken är det?
Svar: Kurserna börjar den 28e augusti och då kan det vara bra att ha sin kurslitteratur.
Vilken litteratur som är relevant hittar du på: https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/programinformation/TeknisktBasar/Sidor/Litteraturlista.aspx

Fråga: Finns det begagnad kurslitteratur att köpa?
Svar: Ja, det finns en facebook-grupp tillägnad detta. Den heter Bokförsäljning Tekniskt Basår Chalmers 2017

Fråga: Skall jag köpa en miniräknare redan nu?
Svar: Nej. Det är vid få tillfällen miniräknare är tillåten och då endast ett begränsat urval av miniräknare. Mer info kommer senare.