SAMO

Hej, och välkommen till Tekniskt basår och till Chalmers!

Jag är inte bara ordförande för TBK i år utan även Tekniskt Basårs egna SAMO, där SAMO står för studerandearbetsmiljöombud.

Frågor som rör min verksamhet är de som angår den psykosociala- och fysiska miljön som du har när du studerar på Chalmers, samt eventuella frågor om trakasserier och diskriminering. Min roll är främst att företräda dina åsikter och upplevelser samt se till att dessa når programledningen. Jag har även tystnadsplikt.

Om du har några tankar, stora som små, vill jag gärna att du hör av dig till mig så jag kan få en rättvis uppfattning om hur studenter upplever programmet. Överlag vill jag veta allt som exempelvis börjar med ”jag önskar att […]” eller ”jag är så tacksam över att […]” och som har med din tid på Chalmers att göra.

Släng iväg ett mejl!

samo@tbkchalmers.se