SAMO

Hej och välkommen till Chalmers!

Jag heter Jalmar Niemelä och är studerandearbetsmiljöombud (förkortas SAMO) för tekniskt basår.

SAMO finns för att kunna representera dig som student genom att ta emot dina åsikter. 

Jag kan även ge dig vägledning och stöd ifall du upplever problem i din arbetsmiljö. Det kan vara stress, trakasserier eller att den fysiska arbetsmiljön skapar hinder i dina studier till exempel om du eller någon annan skadar sig i skolans miljöer.

SAMO på Tekniskt Basår fungerar även som studienämnd, vilket innebär att du kan skriva till mig om du har synpunkter på hur utbildningen bedrivs. Dessa åsikter för jag sedan vidare till rätt person i programledningen.

Jag har dessutom tystnadsplikt och allt du skriver hålls alltid anonymt. 

Om du inte känner dig bekväm med att kontakta mig kan du vända dig till Trygg på Chalmers. Där du som student kan lära dig mer om vad trakasserier och sexuella trakasserier är och rapportera trakasserier, både om du har upplevt det själv eller bevittnat det. 

Du kan läsa mer på chalmers.se/trygg

Om du är tveksam på om ditt problem passar in på ovanstående, tveka inte att höra av dig ändå.

Du når mig på mailadressen: samo@tbkchalmers.se

Jalmar Niemelä 

SAMO Tekniskt Basår 2024