Schema

Här hittar ni ert schema under hela året.

Schema för Tekniskt Basår

Här finner ni ert mottagningsschema. Mer detaljer om aktiviteterna kommer att publiceras efter hand.