Schema

Här hittar ni ert schema under hela året.

Schema för Tekniskt Basår

Här finner ni ert mottagningsschema. Mer detaljer om aktiviteterna kommer att publiceras efter hand.

De aktiviteter som är fetstilta är arrangemang som vi i tekniskt basårs kårförening ordnar och ansvarar för. Dessa kan vi svara på alla era frågor om. Icke-fetstilta arrangemang hålls av diverse andra arrangörer, men ni är inbjudna till dem och får jättegärna delta på dem med. Dessa arrangemang har vi inte lika bra koll på, men vi kan alltid hänvisa er vidare till arrangören.