Vad tyckte du om Mottagningen? Se till att få din röst hörd här: tinyurl.com/TBmottagning


Har du börjat tekniskt basår till hösten 2018? Få reda på vad som händer genom att gå med i facebookgruppen. Oavsett om du går basåret eller inte, så kan du också följa oss på instagram.

Tekniskt Basår Chalmers 2018

tbkchalmers

Tekniskt Basårs Kårförening (TBK) finns för att ge studenterna på Tekniskt Basår en bra start på Chalmers, hjälpa dem in i studierna och studentlivet och att träffa nya människor. TBK arrangerar mottagning och finns sedan där under resten av året för basårs-studenterna. Vi finns helt enkelt där för basårs-studenterna i vått och torrt.

TBK består av en styrelse med nio medlemmar som jobbar hårt för att basårs-studenterna ska få en så bra start på livet på Chalmers som möjligt. Föreningen består förutom styrelsen av övriga medlemmar som fungerar som phaddrar.