Pubrunda 5/9-2019

2019-09-01 17:12

På både campus Johanneberg och Lindholmen slår de olika sektionerna upp portarna till sina sektionslokaler och bjuder in till pub. Ta chansen att utforska Johanneberg och besöka de olika sektionerna under pubrundan.

Pubrundan ordnas första torsdagen varje läsperiod och utöver dricka kommer det även gå att köpa mat på olika ställen, t.ex. hamburgare och våfflor. Det finns även en facebook-sida för pubrundan https://www.facebook.com/ChalmersStudentkarsPubrunda/.

Om man vill gå gemensamt så kommer vi starta klockan 17.01 i 11:ans pub på Lindholmen för att senare röra oss upp mot Johanneberg.

Glöm inte leg och kårleg!