Om oss

Tekniskt Basårs Kårförening (TBK) hjälper studenter på tekniskt basår till en god studiestart på Chalmers. TBK finns även för att introducera till Chalmers studentliv och för att uppmana till nya bekantskaper. TBK ordnar bland annat mottagning, men finns kvar under hela året för studenterna på tekniskt basår. TBK består av en styrelse med sex medlemmar. En styrelse sitter i ett år, för att sedan bytas ut. Vill du söka in till styrelsen görs detta under februari månad.

Ordförande Anders

Ordförande går på möten, leder föreningens möten och ser till att övriga medlemmar i styrelsen sköter sina uppgifter. Tillsammans med kassören har ordförande ansvar för föreningens ekonomi.
Mail: ordf@tbk.chs.chalmers.se

Vice ordförande Spice

Vice ordförande hjälper ordförande och leder möten då denne inte kan närvara. I år är vice ordförande även ansvarig kock vars uppgifter är att se till att det finns en meny, att styra över matlagning och inhandling samt att tillsammans med kassören sätta en matbudget inför arrangemang.

Kassör $ilv€r

Kassören har tillsammans med ordförande ansvar för föreningens ekonomi. Är även den i föreningen som budgeterar för årets aktiviteter och arrangemang, samt ser till att budget hålls.
Mail: kassor@tbk.chs.chalmers.se

Mäklare Lego

Mäklaren har koll på alla lokaler på Chalmers och ser till att boka lokaler som TBK behöver till möten och aktiviteter för tekniskt basår. Mäklaren är även sponsansvarig, vilket innebär att företag som önskar sponsra tekniskt basår med kläder, skrivblock eller dyl. kan göra så. I år är mäklaren även ansvarig för logistiken, d.v.s. har också som uppgift att hålla koll på TBK’s materiella resurser, såsom förrådets inventarie.
Mail: maklaretbk@gmail.com

Infochef Wendy

Infochefen är ansvarig för att fixa och sätta upp affischer, uppdatera hemsidan och uppdatera facebooksidan samt Instagram. Infochefen har även som uppgift att tillsammans med humorsmeden planera infningar i samband med arrangemang. I år har infochefen även ansvaret för att skriva modulen för tekniskt basår.

Humorsmed Kung Bore

Humorsmeden har som uppgift att fixa gückel och lekar till arrangemang. Humorsmeden är dessutom dekorationsansvarig och sen-ankomstansvarig, det vill säga ta hand om studenter som blir antagna sent till programmet. I år har humorsmeden även ansvaret för hovmästaruppgifterna som innefattar ansvar för all dryck som TBK serverar under arrangemang samt koordination av matserveringen under sittningar.

Mail: kungboreochbarn@gmail.com