Om oss

Tekniskt Basårs Kårförening (TBK) hjälper studenter på tekniskt basår till en god studiestart på Chalmers. TBK finns även för att introducera till Chalmers studentliv och för att uppmana till nya bekantskaper. TBK ordnar bland annat mottagning, men finns kvar under hela året för studenterna på tekniskt basår. TBK består av en styrelse med nio medlemmar. En styrelse sitter i ett år, för att sedan bytas ut. Vill du söka in till styrelsen görs detta under februari månad.

Ordförande Under

Ordförande går på möten, leder föreningens möten och ser till att övriga medlemmar i styrelsen sköter sina uppgifter. Tillsammans med kassören har ordförande ansvar för föreningens ekonomi.
Mail: ordf@tbk.chs.chalmers.se

Vice ordförande HP

Vice ordförande hjälper ordförande och leder möten då denne inte kan närvara. Har även ansvaret för att skriva Tekniskt basårsmodulen (TB-modulen).

Kassör Krö$u$

Kassören har tillsammans med ordförande ansvar för föreningens ekonomi. Är även den i föreningen som budgeterar för årets aktiviteter och arrangemang, samt ser till att budget hålls.
Mail: kassor@tbk.chs.chalmers.se

Mäklare Nemo

Mäklaren har koll på alla lokaler på Chalmers och ser till att boka lokaler som TBK behöver till möten och aktiviteter för Tekniskt basår. Mäklaren är även sponsansvarig, vilket innebär att företag som önskar sponsra tekniskt basår med kläder, skrivblock eller dyl. kan göra så.
Mail: sponscheftbk@gmail.com

Logistiker Happy

Logistikern är ansvarig för att fixa transport vid behov. Har också som uppgift att hålla koll på TBK’s materiella resurser, som till exempel förrådets inventarie.

Infochef Weber

Infochefen är ansvarig för att fixa och sätta upp affischer, uppdatera hemsidan, uppdatera facebooksidan. Infochefen har även som uppgift att tillsammans med humorsmeden planera infningar i samband med arrangemang.

Kock Chili

Kocken har ansvar för menyn, matlagningen, inhandling och tillsammans med kassören sätta en matbudget inför arrangemang.

Hovmästare Karkus

Hovmästaren har ansvaret för all dryck som TBK serverar under arrangemang samt är ansvarig för matserveringen under sittningar.

Humorsmed Dumbo

Humorsmeden har som uppgift att fixa gückel och lekar till arrangemang. Humorsmeden är dessutom dekorationsansvarig och sen-ankomstansvarig, det vill säga ta hand om studenter som blir antagna sent till programmet.